T6, 06 / 2019 1:40 sáng | phamhanh

Hòa mình vào xu thế hội nhập kinh tế  toàn cầu. Việt Nam đang chuyển mình thay đổi và đã thu được những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội đáng mừng. Trong bối cảnh đó vai trò của Kiểm toán không thể phủ nhận và là nhu cầu tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Bài viết này của công ty Kiểm Toán Thái Dương sẽ giới thiệu về công ty kiểm toán tại Vinh Nghệ An đến với quý vị.

Hình minh họa

Kiểm toán độc lập có vai trò to lớn trong nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quản lý và điều hành sản xuất – kinh doanh cần phải có thông tin chính xác, kịp thời và tin cậy. Để đáp ứng yêu cầu này, cần phải có bên thứ ba độc lập khách quan có trình độ chuyên môn cao, được pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho các bên quan tâm. Bên thứ ba này chính là kiểm toán độc lập.
Qua những bỡ ngỡ ban đầu, thị trường kiểm toán độc lập đã hình thành, với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp kiểm toán hàng đầu thế giới (Deloitte, KPMG, E&Y, PwC) và bùng nổ từ giai đoạn chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần và thăng hoa của thị trường chứng khoán (TTCK).

Theo thống kê của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, đến nay, thị trường kiểm toán độc lập hiện có 140 công ty đang hoạt động, trong đó có 6 công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Số doanh nghiệp kiểm toán thu hẹp lại so với giai đoạn bùng nổ thành lập công ty kiểm toán những năm 2007 – 2008, nhưng đó là kết quả của sự thanh lọc để thị trường kiểm toán độc lập phát triển quy củ, nền nếp hơn.

Với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, kể từ khi Luật Kiểm toán độc lập ra đời, đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm được mở rộng hơn, bao gồm công ty đại chúng, tổ chức phát hành, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, ngân hàng, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có trên 20% vốn góp của Nhà nước… đã không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho ngành kiểm toán độc lập, mà còn đáp ứng yêu cầu mới của nền kinh tế.

Như vậy, thị trường kiểm toán Việt Nam đã có bước phát triển lớn, nhưng trên con đường song hành cùng sự minh bạch của nền kinh tế, đòi hỏi cần phải nâng chất hoạt động của khối doanh nghiệp này.

Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Công ty Kiểm toán Thái Dương đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như:

Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; tư vấn lập báo cáo dự án; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn hình thức kế toán; tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, tư vấn xây dựng qui chế tài chính, thuế; tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế; tư vấn lựa chọn phương án đầu tư; tư vấn thẩm định giá trị tài sản; tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp; tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu; tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu, tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm Toán Thái Dương bao gồm:

  • Tư vấn kiểm soát nội bộ;
  • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ;
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án;
  • Dịch vụ kiểm toán xây dựng;
  • Kiểm toán tuân thủ.

Công ty Kiểm toán Thái Dương đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị- kinh doanh, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính về xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, vui lòng liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại:0978.315.618 hoặc 0904.889.477.

 

Bài viết cùng chuyên mục