T6, 06 / 2019 11:49 chiều | phamhanh

Nhu cầu xã hội phát triển ngày càng cao, ngành nghề xây dựng không thể thiếu vị trí kiểm toán xây dựng cho mọi công trình ở các doanh nghiệp. Vậy kiểm toán xây dựng phải làm những gì? Cùng công ty kiểm toán Thái Dương chúng tôi tìm hiểu về những công việc cơ bản trong quá trình kiểm toán xây dựng.

Ảnh minh họa

Căn cứ kiểm toán:

 • Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn
 • Các Nghị định theo thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực xây dựng
 • Các định mức, đơn giá của Nhà nước, các thông báo giá của Liên sở Tài chính – Xây dựng,…
 • Nghị định của chính phủ về kiểm toán độc lập
 • Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã ban hành
 • Các tài liệu của dự án theo quy định của Nhà nước cho chủ đầu tư cung cấp
 • Kế hoạch thực hiện dự án và quy chế quản lý của dự án

Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành là sử dụng nhóm chuyên gia và nhân viên chuyên nghiệp có trình độ cao được đào tạo chính quy đặc biệt trong việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao

Mục tiêu kiểm toán:

Kiểm toán đưa ra ý kiến độc lập xác nhận về Báo cáo quyết toán hoàn thành, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, cũng như các vấn đề khác mà chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm.

Đồng thời kiến nghị với chủ đầu tư và các nhà liên quan nhằm xác định chi phí hợp lý và hoàn thiện nâng cao chất lượng hồ sơ, thủ tục quy trình quản lý dự án theo quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế trong suốt quá trình thực hiện dự án

Công việc kiểm toán luôn phải được tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật theo đúng chuẩn mực kiểm toán và cam kết với khách hàng..

Phương pháp thực hiện

Về nguyên tắc: Trên cơ sở thống nhất kế hoạch kiểm toán tổng thể giữa 2 bên, công việc kiểm toán sẽ được thực hiện ngay trong quá trình thực hiện dự án theo từng hạng mục (gói thầu) chính, kể từ khi triển khai dự án cho đến khi kết thúc dự án, hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư của các dự án.

Phương thức tiến hành kiểm toán dự án :

– Cuộc kiểm toán sẽ thực hiện theo từng đợt cho từng hạng mục (gói thầu) hoàn thành tùy thuộc tình hình quyết toán của chủ đầu tư. Khi có nhu cầu quyết toán giá trị quyết toán chi phí từng hạng mục (gói thầu) hoàn thành, chủ đầu tư sẽ thông báo cho Công ty kiểm toán trước 10 ngày để chuẩn bị kế hoạch kiểm toán. Công ty kiểm toán có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết báo cóa Chủ đầu tư chấp thuận làm cơ sở cho việc thực hiện kiểm toán.

– Khi hạng mục (gói thầu) hoàn tthành quyết toán, chủ đầu tư sẽ thông báo cho Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán giá trụ quyết toán từng hạng mục (gói thầu). Thời gian thực hiện kiểm toán giá trị quyết toán từng hạng mục (gói thầu) không quá 01 tháng kể từ ngày chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu quyết toán. Khi kết thúc đợt kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư dự thảo số liệu kiểm toán từng đợt thực hiện.

– Khi công trình hoàn thành và được chủ đầu tư cung cấp Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành toàn bộ công trình cùng đầy đủ các tài liệu có liên quan, công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình trong thời gian không quá 4 tháng kể từ khi chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu quyết toán toàn bộ công trình. Kết thúc đợt kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư dự thảo Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của toàn bộ công trình. Không quá 10 ngày sau khi nhận được ý kiến trả lời chính thức của chủ đầu tư về dự thảo Báo cáo kiểm toán (Bằng tiếng việt), Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư Báo cáo kiểm toán chính thức về quyết toán vốn đầu tư toàn bộ công trình.

Các phương pháp thực hiện kiểm toán chủ yếu gồm:

 • Tiến hành kiểm tra từ tổng hợp đến chi tiết và ngược lại.
 • Thường xuyên trao đổi với chủ đầu tư, nhà thầu chính cùng các cán bộ chuyên trách khác.
 • Phỏng vấn chủ đầu tư và các bên có liên quan khác
 • Thực hiện các biểu soát xét hệ thống kiểm soát và kiểm tra số liệu
 • Áp dụng các thử nghiệm và thủ tục kiểm toán khác khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể.
 • Cùng Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và các bên liên quan trao đổi cụ thể về các kiến nghị của chúng tôi nêu ra trong Báo cáo kiểm toán. Mọi thông tin trao đổi phải được thông qua chủ đầu tư trước khi báo cáo các cơ quan chức năng hay cơ quan có liên quan khác.
 • Phối hợp cùng chủ đầu tư giải trình trước các yêu cầu của khách hàng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần thiết…

Trên đây là một số thông tin cơ bản về những công việc cơ bản trong quá trình kiểm toán xây dựng mà công ty kiểm toán Thái Dương chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nếu quý vị có nhu cầu xin hãy liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại: 0978.315.618 hoặc 0904.889.477 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục