Kiểm toán báo cáo tài chính

Những điều cần biết về báo cáo tài chính Những điều cần biết về báo cáo tài chính
T3, 06 / 2019 12:11 sáng
Sự đa dạng của báo cáo tài chính đòi hỏi chúng ta trước hết phải làm quen với những đặc trưng chung của chúng trước khi tập trung vào những vấn đề tài[...]
Khái quát về Báo cáo tài chính
T6, 06 / 2019 7:18 sáng
Báo cáo tài chính là văn bản quan trọng để những người sử dụng đưa ra các quyết định liên quan đến doanh nghiệp. Công ty kiểm toán Thái Dương xin giới[...]
Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính
T3, 06 / 2019 3:38 chiều
Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việ[...]