Kiểm toán xây dựng cơ bản

Kiểm toán dự án hoàn thành Kiểm toán dự án hoàn thành
T5, 06 / 2019 10:30 chiều
Kiểm toán xây dựng ở Việt Nam ra đời như là một giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, các thiếu sót còn gặp phải của các Chủ Đầu [...]
Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản
T6, 06 / 2019 8:19 chiều
Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành là sử dụng nhóm chuyên gia và nhân viên chuyên nghiệp có trình độ cao được đào tạo c[...]