T6, 06 / 2019 7:06 sáng | phamhanh

Vừa qua, công ty kiểm toán Thái Dương nhận được rất nhiều câu hỏi từ độc giả phân vân dự án của mình có phải thuê kiểm toán độc lập trước khi duyệt quyết toán hay không? Để làm rõ vấn đề này, mời quý vị theo dõi bài viết sau của công ty kiểm toán Thái Dương

Hình minh họa

Tại Khoản 8, Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Tại Điều 1 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước quy định:

“1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.

Vốn Nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước…

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước…”.

Câu hỏi của Công ty không nêu rõ nguồn gốc thực hiện dự án; do đó, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước việc quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

Trường hợp dự án không sử dụng nguồn vốn Nhà nước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 09/2016/TT-BTC doanh nghiệp có thể áp dụng quy định tại Thông tư này để lập báo cáo quyết toán và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

Tại Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định: “Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này”.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với những dự án được quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập phải thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Đối với những dự án còn lại, việc thuê kiểm toán và xác định phạm vi, nội dung thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của người phê duyệt quyết toán.

Ngoài ra, Công ty kiểm toán Thái Dương xin được cung cấp các dịch vụ như:

a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;

b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;

d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;

e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;

f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;

h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu Quý vị có nhu cầu xin hãy liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại: 0978.315.618 hoặc 0904.889.477 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Dịch vụ kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán Thái Dương không chỉ quan tấm đến tính trung thực, độc lập, khách quan mà còn hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro sai sót trong hệ thống kế toán, thuế thông qua sự tư vấn nhiệt tình của đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và năng lực cao. Công ty kiểm toán Thái Dương hân hạnh được phục vụ quý khách trong thời gian sớm nhất.

Bài viết cùng chuyên mục