Tác giả: Phạm Hạnh

Tổ chức kiểm toán độc lập Tổ chức kiểm toán độc lập
T4, 06 / 2019 12:43 chiều
Kiểm toán độc lập là một loại hình kiểm toán được phân theo chủ thể kiểm toán (ngoài ra còn có kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ).Kiểm toán độc l[...]
Những điều cần biết về báo cáo tài chính Những điều cần biết về báo cáo tài chính
T3, 06 / 2019 12:11 sáng
Sự đa dạng của báo cáo tài chính đòi hỏi chúng ta trước hết phải làm quen với những đặc trưng chung của chúng trước khi tập trung vào những vấn đề tài[...]