Tác giả: Phạm Hạnh

Kiểm toán dự án hoàn thành Kiểm toán dự án hoàn thành
T5, 06 / 2019 10:30 chiều
Kiểm toán xây dựng ở Việt Nam ra đời như là một giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, các thiếu sót còn gặp phải của các Chủ Đầu [...]
Đạo đức nghề nghiệp trong nghề kiểm toán Đạo đức nghề nghiệp trong nghề kiểm toán
T4, 06 / 2019 9:56 chiều
Trong nghề kế toán nói chung và kiểm toán nói riêng, đạo đức nghề nghiệp phải được xác định rõ ràng, công bố và trở thành yêu cầu bắt buộc, để một mặt[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa
T3, 06 / 2019 11:22 chiều
Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý về Báo cáo tài chính của doan[...]