T5, 06 / 2019 10:50 chiều | phamhanh

Việc thẩm định giá tài sản là khâu vô cùng quan trọng trong các thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Trong những tài sản đó thì bất động sản (nhà đất) có giá trị nhiều khi rất lớn. Vậy những giấy tờ nào cần cung cấp để thực hiện thẩm định giá bất động sản (nhà đất). Hãy tham khảo bài viết của công ty kiểm toán Thái Dương để có câu trả lời nhé.

Hình minh họa

1. Những căn cứ pháp lý để tiến hành thẩm định giá

a. Đối với tài sản thuộc sở hữu tập thể, cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước

– Công văn đề nghị được thẩm định: phải nêu được các khái quát, các yếu tố cơ bản của Bất động sản, mục đích cần thẩm định

– Các văn bản thể hiện quyền sở hữu đối với Bất động sản.

– Các văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý, cho phép tiến hành thẩm định giá.

– Các văn bản khác (nếu có)

b. Đối với tài sản thuộc sở hữu cá nhân

– Giấy đề nghị được thẩm định: phải nêu được các khái quát, các yếu tố cơ bản của Bất động sản, mục đích cần thẩm định

– Các văn bản thể hiện quyền sở hữu đối với Bất động sản (bản sao)

– Các văn bản khác (nếu có)

2. Hồ sơ đặc điểm tài sản về mặt kỹ thuật

– Bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực (trích lục).

– Bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực (trích lục).

– Chi tiết về qui hoạch từ cơ quan có chức năng ở địa phương hoặc của văn phòng qui hoạch đô thị (bản sao).

– Giấy phép xây dựng nhà, bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán, sơ đồ vị trí Bất động sản và các bản vẽ khác (bản sao).

– Bản vẽ hoàn công, hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

– Ảnh chụp toàn cảnh Bất động sản.

– Những tài liệu khác thể hiện tính pháp lý, kỹ thuật của Bất động sản.

3. Hồ sơ, đặc điểm tài sản về mặt pháp lý

– Hộ khẩu thường trú của chủ Bất động sản (bản sao)-đối với tài sản cá nhân.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao) – đối với tài sản doanh nghiệp.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

+ Bất động sản đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: những nội dung Giấy chứng nhận (bao gồm số lô đất, tên địa phương và tên nước, ngày cấp và số đăng ký của Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sử dụng tài sản).

+ Bất động sản chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà: nguồn gốc tài sản (nhà, đất), tổ chức, cá nhân giao tài sản, ngày làm giấy tờ chuyển dịch tài sản, các giấy tờ kèm theo.

+ Quyết định giao, cấp đất ở của Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố hoặc UBND quận, huyện.

+ Quyết định phân nhà, phân đất của thủ trưởng cơ quan đơn vị.

+ Hợp đồng mua nhà của các đơn vị có tư cách pháp nhân được UBND tỉnh, thành phố giao đất làm nhà bán.

+ Các giấy tờ về đất ở do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp.

+ Một trong các loại giấy chứng minh nguồn gốc Bất động sản (trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản)

– Trường hợp chủ nhà có các giấy tờ kể trên nhưng không đúng tên chủ đang sử dụng thì phải có các giấy tờ kèm theo như: giấy tờ mua bán nhà, giấy tờ thừa kế, chia, tặng… nhà ở, đất ở.

– Có tranh chấp hay không với các chủ Bất động sản liền kề, di chúc, thừa kế.

– Những lợi ích kinh tế thu được từ Bất động sản (trường hợp Bất động sản đang cho thuê: giá thuê, thời hạn thuê, hợp đồng thuê, thu nhập hàng tháng từ người thuê Bất động sản để mở cửa hàng, cửa hiệu, văn phòng đại diện).

– Các hợp đồng mua, bán và cho thuê Bất động sản (bản sao).

– Những tài liệu khác thể hiện tính pháp lý của Bất động sản.

4. Trường hợp hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật không rõ ràng

Trong trường hợp hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật không rõ ràng, thiếu cơ sở để tiến hành thẩm định giá như:

– Không rõ ràng về tình trạng pháp lý của tài sản.

– Hạn chế về thông tin, dữ liệu liên quan cần thu thập đối với tài sản.

– Phức tạp trong việc phân loại nhà, đất.

– Lượng hoá những nhân tố tác động đến giá tài sản.

– Không nhận được sự hợp tác của chủ sở hữu hợp pháp của tài sản.

Cán bộ thẩm định phải thông báo ngay với khách hàng và nêu rõ mục đích, yêu cầu trưng cầu giám định, tư vấn của các chuyên gia, tổ chức có chức năng về công suất thiết kế, tính năng tác dụng của máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, thời gian tiến hành giám định không tính vào thời gian thực hiện hợp đồng thẩm định giá, chi phí do khách hàng thanh toán.

Nếu Quý vị có nhu cầu xin hãy liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại: 0978.315.618 hoặc 0904.889.477 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục