Dịch vụ kiểm toán

Đạo đức nghề nghiệp trong nghề kiểm toán Đạo đức nghề nghiệp trong nghề kiểm toán
T4, 06 / 2019 9:56 chiều
Trong nghề kế toán nói chung và kiểm toán nói riêng, đạo đức nghề nghiệp phải được xác định rõ ràng, công bố và trở thành yêu cầu bắt buộc, để một mặt[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa
T3, 06 / 2019 11:22 chiều
Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý về Báo cáo tài chính của doan[...]
Công ty kiểm toán tại Thanh Hóa Công ty kiểm toán tại Thanh Hóa
T3, 06 / 2019 9:18 chiều
Khác với các sản phẩm của nghề nghiệp khác, chất lượng sản phẩm kiểm toán không dễ dàng quan sát hay kiểm tra. Để đạt được chất lượng, sản phẩm của ki[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Trị Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Trị
T2, 06 / 2019 11:05 chiều
Kiểm toán độc lập là một cấu thành không thể thiếu được của nền kinh tế thị trường, của đổi mới và đổi mới cũng không thể thành công nếu Kiểm toán độc[...]
Công ty kiểm toán tại Đông Hà Quảng Trị Công ty kiểm toán tại Đông Hà Quảng Trị
T2, 06 / 2019 3:13 chiều
Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm những người có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc cũng như giảng dạy, nghiên cứu và thực hành[...]