Dịch vụ kiểm toán

Công ty kiểm toán tại Quảng Trị Công ty kiểm toán tại Quảng Trị
T2, 06 / 2019 2:57 chiều
Luật Doanh nghiệp không định nghĩa như thế nào là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toá[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Bình Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Bình
CN, 06 / 2019 10:27 chiều
Đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hoạt động kiểm toán độc lập ra đời và trở thành bộ phận cần thiết và quan trọng không thể thiế[...]
Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán
T6, 06 / 2019 4:59 chiều
Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm tra hầu hết các tài khoản kế toán mà công ty bạn phát sinh như cơ quan thuế xuống quyết toán. Mu[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An
T6, 06 / 2019 1:58 sáng
Báo cáo kiểm toán độc lập có ý nghĩa lớn đối với những người quản lý cấp cao của đơn vị; có thể là các cổ đông hiện hữu, các nhà đầu tư đang xem xét c[...]
công ty kiểm toán tại Vinh Nghệ An công ty kiểm toán tại Vinh Nghệ An
T6, 06 / 2019 1:40 sáng
Hòa mình vào xu thế hội nhập kinh tế  toàn cầu. Việt Nam đang chuyển mình thay đổi và đã thu được những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội đáng mừng[...]
Tư vấn kiểm toán tại Hà Tĩnh Tư vấn kiểm toán tại Hà Tĩnh
T5, 06 / 2019 7:35 chiều
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo có hệ thống tại các trường đại học, các Tổ chức đào tạo danh tiếng trong và ngoài nước, có trình độ c[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Hà Tĩnh Dịch vụ kiểm toán tại Hà Tĩnh
T5, 06 / 2019 6:39 chiều
Dịch vụ Kiểm toán độc lập hiện nay đóng vai trò quan trọng trong phục vụ lợi ích công chúng. Bên cạnh phục vụ cho nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan nhà nước[...]
Công ty kiểm toán tại Hà Tĩnh Công ty kiểm toán tại Hà Tĩnh
T5, 06 / 2019 6:29 chiều
Kiểm toán độc lập (Independent Audit) là một loại kiểm toán được phân chia từ kiểm toán nói chung theo chức năng và chủ thể kiểm toán. Kiểm toán độc l[...]
Tư vấn kiểm toán độc lập tại Vinh Nghệ An Tư vấn kiểm toán độc lập tại Vinh Nghệ An
T5, 06 / 2019 6:16 chiều
Kiểm toán độc lập đã khởi nghiệp tại Việt Năm từ năm 1991. Hoạt động kiểm toán độc lập đã dần trở nên quen thuộc với đời sống kinh tế xã hội sau 27 nă[...]