T3, 06 / 2019 11:00 chiều | phamhanh

Hiện nay, yêu cầu về minh bạch và công khai hóa thông tin đang đặt ra cho các doanh nghiệp rất nhiều thách thức. Việc lựa chọn nhà cung cấp các dịch kiểm toán có uy tín, hiểu rõ đặc điểm ngành nghề và tận tâm với khách hàng là vô cùng quan trọng. Bởi vì kết quả kiểm toán và các ý kiến nêu ra trong báo cáo của kiểm toán viên không chỉ đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán tại các doanh nghiệp. Công ty kiểm toán Thái Dương rất hân hạnh được chia sẻ với quý vị và cung cấp cho quý vị dịch vụ kiểm toán tại Đông Hà Quảng Trị và các vùng lân cận một cách chính xác và đảm bảo nhất.

Hình minh họa

Cung cấp các dịch vụ kiểm toán độc lập luôn là thế mạnh của công ty kiểm toán Thái Dương chúng tôi. Các thủ tục và quy trình kiểm toán của chúng tôi được thiết kế và áp dụng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về đặc điểm hoạt động và môi trường của quý khách hàng. Bên cạnh đó, với đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, chúng tôi đảm bảo cung cấp những tư vấn thiết thực và các giải pháp tối ưu cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Như quý vị đã biết mục tiêu của kiểm toán là giúp kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán chính là điều mà các đối tượng quan tâm và sử dụng các thông tin tài chính được kiểm toán cần.

Mục đích của Kiểm toán độc lập: Hoạt động kiểm toán độc lập nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác; làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá trị của báo cáo kiểm toán là:

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

) Cơ quan nhà nước quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.
Cùng với việc đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kiểm toán còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. Những ý kiến đóng góp này của kiểm toán viên có thể được trình bày trực tiếp đối với các cán bộ liên quan của đơn vị được kiểm toán hoặc viết dưới dạng thư quản lý gửi Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị của đơn vị được quản lý.

Đây là lợi ích bổ sung nhưng không kém phần quan trọng trong hoạt động kiểm toán và có ý nghĩa trực tiếp đối với đơn vị được kiểm toán. Tuỳ theo từng giai đoạn phát triển kinh tế, vấn đề nhận thức về kiểm toán và của đối tượng tham gia kiểm toán mà nội dung này được đánh giá nhìn nhận khác nhau.

Các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán của Thái Dương bao gồm:

– Kiểm toán báo cáo tài chính;

– Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

– Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;

– Kiểm toán hoạt động;

– Kiểm toán tuân thủ;

– Kiểm toán nội bộ;

– Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thỏa thuận trước;

– Các dịch vụ khác về kiểm toán.

 

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán vui lòng liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại:0978.315.618 hoặc 0904.889.477. Đội ngũ nhân viên chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cũng như cung cấp cho quý vị những dịch vụ kiểm toán tốt nhất.

Bài viết cùng chuyên mục