T6, 06 / 2019 8:19 chiều | phamhanh

Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành là sử dụng nhóm chuyên gia và nhân viên chuyên nghiệp có trình độ cao được đào tạo chính quy đặc biệt trong việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao…..quý vị hãy đến với công ty kiểm toán Thái Dương chúng tôi để được nhận những dịch vụ tư vấn tốt nhất về dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản. Công ty Kiểm toán Thái Dương chúng tôi với quy đặc biệt trong việc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao.

Hình minh họa

Căn cứ kiểm toán

– Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn;

– Các Nghị định và Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực xây dựng;

– Các định mức, đơn giá của Nhà nước, các thông báo giá của Liên Sở Tài chính – Xây dựng;

– Nghị định của Chính phủ về kiểm toán độc lập (Nghị định số 105/2004/NĐ – CP ngày 30 tháng 3 năm 2004)

– Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam đã ban hành;

– Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;

– Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính ; Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

– Các tài liệu của dự án theo quy định của Nhà nước do Chủ đầu tư cung cấp;

– Kế hoạch thực hiện Dự án và quy chế quản lý của Dự án.

Mục tiêu kiểm toán

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến độc lập xác nhận về Báo cáo quyết toán hoàn thành, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, cũng như các vấn đề khác mà Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm, đồng thời kiến nghị với Chủ đầu tư và các bên liên quan nhằm xác định chi phí hợp lý và hoàn thiện nâng cao chất lượng hồ sơ, thủ tục, quy trình quản lý dự án theo đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Phương pháp thực hiện

Về nguyên tắc: Trên cơ sở thống nhất kế hoạch kiểm toán tổng thể giữa 2 bên, công việc kiểm toán sẽ được thực hiện ngay trong quá trình thực hiện dự án theo từng hạng mục (gói thầu) chính, kể từ khi triển khai dự án cho đến khi kết thúc dự án, hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư của các dự án.

Phương thức tiến hành kiểm toán dự án :

– Cuộc kiểm toán sẽ thực hiện theo từng đợt cho từng hạng mục (gói thầu) hoàn thành tùy thuộc tình hình quyết toán của chủ đầu tư. Khi có nhu cầu quyết toán giá trị quyết toán chi phí từng hạng mục (gói thầu) hoàn thành, chủ đầu tư sẽ thông báo cho Công ty kiểm toán trước 15 ngày để chuẩn bị kế hoạch kiểm toán. Công ty kiểm toán có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết báo cóa Chủ đầu tư chấp thuận làm cơ sở cho việc thực hiện kiểm toán.

– Khi hạng mục (gói thầu) hoàn tthành quyết toán, chủ đầu tư sẽ thông báo cho Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán giá trụ quyết toán từng hạng mục (gói thầu). Thời gian thực hiện kiểm toán giá trị quyết toán từng hạng mục (gói thầu) không quá 01 tháng kể từ ngày chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu quyết toán. Khi kết thúc đợt kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư dự thảo số liệu kiểm toán từng đợt thực hiện.

– Khi công trình hoàn thành và được chủ đầu tư cung cấp Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành toàn bộ công trình cùng đầy đủ các tài liệu có liên quan, Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình trong thời gian không quá 4 tháng kể từ khi chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu quyết toán toàn bộ công trình. Kết thúc đợt kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư dự thảo Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của toàn bộ công trình. Không quá 15 ngày sau khi nhậ được ý kiến trả lời chính thức của chủ đầu tư về dự thảo Báo cáo kiểm toán (Bằng tiếng việt), Công ty kiểm toán sẽ cung cấp cho chủ đầu tư Báo cáo kiểm toán chính thức về quyết toán vốn đầu tư toàn bộ công trình.

Các bước lên kế hoạch kiểm toán xây dựng cơ bản:

Công ty kiểm toán Thái Dương chúng tôi sẽ tiến hành từng giai đoạn khách nhau để có kiết quả tốt nhất dành cho khách hàng:  Lập kế hoạch -> Thực hiện kiểm toán -> Lên Báo cáo-> Phát hàng Báo cáo Kiểm toán

Trong mỗi giai đoạn, mỗi gói thầu hoàn thành sẽ được kiểm toán theo yêu cầu của chủ đầu tư, chúng tôi sẽ tiến hành công việc theo các bước như sau:

  • Bước chuẩn bị;
  • Thu thập thông tin và soát xét hoạt động;
  • Thực hiện kiểm toán;
  • Lập dự thảo báo cáo kiểm toán;
  • Trao đổi thống nhất với chủ đầu tư về Báo kiểm toán, đồng thời hướng dẫn tư vấn cho khách hàng các vấn đề cần phải quan tâm.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán vui lòng liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại:0978.315.618 hoặc 0904.889.477. Công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ quý vị một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.

Bài viết cùng chuyên mục