Tác giả: Phạm Hạnh

Giá dịch vụ thẩm định giá Giá dịch vụ thẩm định giá
T6, 06 / 2019 5:05 chiều
Tài chính là công cụ để điều tiết sự phát triển nền kinh tế. Để xây dựng vững vàng huyết mạch này, các doanh nghiệp trong nước cần xây dựng cho mình n[...]
Kiểm toán dự án ODA phát hiện nhiều sai phạm
T6, 06 / 2019 4:57 chiều
Kiểm toán chuyên đề các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều sai sót, phải chỉ định thầu cho nhà thầu nước n[...]
Khái quát về Báo cáo tài chính
T6, 06 / 2019 7:18 sáng
Báo cáo tài chính là văn bản quan trọng để những người sử dụng đưa ra các quyết định liên quan đến doanh nghiệp. Công ty kiểm toán Thái Dương xin giới[...]