Tác giả: Phạm Hạnh

Công ty kiểm toán tại Thanh Hóa Công ty kiểm toán tại Thanh Hóa
T3, 06 / 2019 9:18 chiều
Khác với các sản phẩm của nghề nghiệp khác, chất lượng sản phẩm kiểm toán không dễ dàng quan sát hay kiểm tra. Để đạt được chất lượng, sản phẩm của ki[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Trị Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Trị
T2, 06 / 2019 11:05 chiều
Kiểm toán độc lập là một cấu thành không thể thiếu được của nền kinh tế thị trường, của đổi mới và đổi mới cũng không thể thành công nếu Kiểm toán độc[...]
Công ty kiểm toán tại Đông Hà Quảng Trị Công ty kiểm toán tại Đông Hà Quảng Trị
T2, 06 / 2019 3:13 chiều
Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm những người có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc cũng như giảng dạy, nghiên cứu và thực hành[...]
Công ty kiểm toán tại Quảng Trị Công ty kiểm toán tại Quảng Trị
T2, 06 / 2019 2:57 chiều
Luật Doanh nghiệp không định nghĩa như thế nào là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toá[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Bình Dịch vụ kiểm toán tại Quảng Bình
CN, 06 / 2019 10:27 chiều
Đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế theo cơ chế thị trường, hoạt động kiểm toán độc lập ra đời và trở thành bộ phận cần thiết và quan trọng không thể thiế[...]
Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản
T6, 06 / 2019 8:19 chiều
Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành là sử dụng nhóm chuyên gia và nhân viên chuyên nghiệp có trình độ cao được đào tạo c[...]
Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán
T6, 06 / 2019 4:59 chiều
Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm tra hầu hết các tài khoản kế toán mà công ty bạn phát sinh như cơ quan thuế xuống quyết toán. Mu[...]
Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An
T6, 06 / 2019 1:58 sáng
Báo cáo kiểm toán độc lập có ý nghĩa lớn đối với những người quản lý cấp cao của đơn vị; có thể là các cổ đông hiện hữu, các nhà đầu tư đang xem xét c[...]