Doanh nghiệp từ lãi chuyển lỗ sau BCTC kiểm toán: LO5 lỗ do thiếu hạch toán lãi vay phải trảTìm theo từ khóa: