Tổ chức kiểm toán độc lậpTìm theo từ khóa: 

Tổ chức kiểm toán độc lập Tổ chức kiểm toán độc lập
T4, 06 / 2019 12:43 chiều
Kiểm toán độc lập là một loại hình kiểm toán được phân theo chủ thể kiểm toán (ngoài ra còn có kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ).Kiểm toán độc l[...]