Kiểm toán dự án ODA phát hiện nhiều sai phạmTìm theo từ khóa: 

Kiểm toán dự án ODA phát hiện nhiều sai phạm
T6, 06 / 2019 4:57 chiều
Kiểm toán chuyên đề các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều sai sót, phải chỉ định thầu cho nhà thầu nước n[...]